4.3. Bestanden klaar maken om van een USB-geheugenstick op te starten

To prepare the USB stick, we recommend to use a system where GNU/Linux is already running and where USB is supported. With current GNU/Linux systems the USB stick should be automatically recognized when you insert it. If it is not you should check that the usb-storage kernel module is loaded. When the USB stick is inserted, it will be mapped to a device named /dev/sdX, where the X is a letter in the range a-z. You should be able to see to which device the USB stick was mapped by running the command lsblk before and after inserting it. (The output of dmesg (as root) is another possible method for that.) To write to your stick, you may have to turn off its write protection switch.

[Waarschuwing] Waarschuwing

The procedures described in this section will destroy anything already on the device! Make very sure that you use the correct device name for your USB stick. If you use the wrong device the result could be that all information on, for example, a hard disk is lost.

4.3.1. Een USB-stick klaar maken met een hybride CD/DVD-image

Debian installation images for this architecture are created using the isohybrid technology; that means they can be written directly to a USB stick, which is a very easy way to make an installation media. Simply choose an image (such as the netinst, CD or DVD-1) that will fit on your USB stick. See Paragraaf 4.1, “Officiële Debian GNU/Linux installatie-images” to get an installation image.

Als een alternatieve mogelijkheid voor zeer kleine USB-sticks van slechts enkele megabytes groot, kunt u het mini.iso-image uit de netboot-map downloaden (op de in Paragraaf 4.2.1, “Waar u installatiebestanden kunt vinden” vermelde plaats).

Het installatie-image dat u kiest, moet rechtstreeks naar de USB-stick geschreven worden. Daarbij wordt de huidige inhoud ervan overschreven. Bijvoorbeeld, als u een bestaand GNU/Linux-systeem gebruikt, kan het imagebestand op de volgende manier naar een USB-stick geschreven worden, nadat u er zich eerst van vergewist heeft dat de stick niet aangekoppeld is:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Informatie over hoe dit op andere besturingssystemen moet gebeuren, is te vinden in de Debian CD FAQ.

[Belangrijk] Belangrijk

Het image moet geschreven worden op het volledige schijfapparaat en niet op en partitie, bijvoorbeeld /dev/sdb en niet /dev/sdb1. Gebruik geen gereedschap zoals unetbootin dat aan het image veranderingen aanbrengt.

[Belangrijk] Belangrijk

Voor de meeste gebruikers zou het op deze manier eenvoudig wegschrijven van een installatie-image naar USB goed moeten werken. De hierna volgende andere mogelijkheden zijn complexer en hoofdzakelijk bedoeld voor mensen met specifieke behoeftes.

Het hybride image op de stick neemt niet alle opslagruimte in beslag. Het kan dus de moeite waard zijn om in overweging te nemen om de vrije ruimte te gebruiken om er firmwarebestanden of -pakketten op te plaatsen of desgewenst andere bestanden. Dit kan nuttig zijn indien u slechts één stick heeft of alles wat u nodig heeft op één apparaat wilt houden.

To do so, use cfdisk or any other partitioning tool to create an additional partition on the stick. Then create a (FAT) filesystem on the partition, mount it and copy or unpack the firmware onto it, for example with:

# mkdosfs -n FIRMWARE /dev/sdX3
# mount /dev/sdX3 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

Take care that you use the correct device name for your USB stick. The mkdosfs command is contained in the dosfstools Debian package.

[Opmerking] Opmerking

If you have chosen the mini.iso to be written to the USB stick, the second partition doesn't have to be created, as - very nicely - it will already be present. Unplugging and replugging the USB stick should make the two partitions visible.

4.3.2. Handmatig bestanden naar de USB-stick kopiëren

Prior to isohybrid technology being used for Debian installation images, the methods documented in the chapters below were used to prepare media for booting from USB devices. These have been superseded by the technique in Paragraaf 4.3.1, “Een USB-stick klaar maken met een hybride CD/DVD-image”, but have been left here for educational and historical purposes and in case they are useful to some user.

An alternative to the method described in Paragraaf 4.3.1, “Een USB-stick klaar maken met een hybride CD/DVD-image” is to manually copy the installer files, and also an installation image to the stick. Note that the USB stick should be at least 1 GB in size (smaller setups are possible using the files from netboot, following Paragraaf 4.3.3, “Handmatig bestanden naar de USB-stick kopiëren — de flexibele manier”).

There is an all-in-one file hd-media/boot.img.gz which contains all the installer files (including the kernel) as well as syslinux and its configuration file.

[Opmerking] Opmerking

Merk op dat hoewel deze methode handig is, ze een belangrijk nadeel heeft: de logische grootte van het apparaat wordt beperkt tot 1 GB, zelfs als de USB-stick een grotere capaciteit heeft. U zult de USB-stick opnieuw moeten indelen in partities en er opnieuw een bestandssysteem op moeten creëren om zijn volledige capaciteit terug te winnen, als u hem ooit voor andere doeleinden wilt gebruiken.

Simply extract this image directly to your USB stick:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

After that, mount the USB memory stick (mount /dev/sdX /mnt), which will now have a FAT filesystem on it, and copy a Debian ISO image (netinst or full CD; see Paragraaf 4.1, “Officiële Debian GNU/Linux installatie-images”) to it. Unmount the stick (umount /mnt) and you are done.

4.3.3. Handmatig bestanden naar de USB-stick kopiëren — de flexibele manier

Indien u van meer flexibiliteit houdt of gewoon wilt weten hoe de zaak in mekaar zit, moet u de volgende methode gebruiken om de bestanden op de stick te plaatsen. Een voordeel van deze methode is dat — als uw USB-stick een voldoende grote capaciteit heeft — u de mogelijkheid heeft om er gelijk welk ISO-image naar te kopiëren, zelfs een DVD-image.

4.3.3.1. Partitioning and adding a boot loader

We zullen u tonen hoe u de geheugenstick moet instellen om slechts de eerste partitie in plaats van het volledige apparaat te gebruiken.

Om na het opstarten vanaf de USB-stick de kernel te starten, zullen we een bootloader plaatsen op de stick. Hoewel elke bootloader zou moeten werken, is het handig om syslinux te gebruiken, omdat die een FAT16-partitie gebruikt en eenvoudig geconfigureerd kan worden door gewoon een tekstbestand te bewerken. Elk besturingssysteem dat het FAT-bestandssysteem ondersteunt, kan gebruikt worden om de configuratie van de bootloader aan te passen.

First, you need to install the syslinux and mtools packages on your system.

[Opmerking] Opmerking

Since most USB sticks come pre-configured with a single FAT16 partition, you probably won't have to repartition or reformat the stick. If you have to do that anyway, use cfdisk or any other partitioning tool to create a FAT16 partition now[3], and then install an MBR using:

# cat /usr/lib/syslinux/mbr/mbr.bin 
>/dev/sdX

Now create the filesystem using:

# mkdosfs /dev/sdX1

Take care that you use the correct device name for your USB stick. The mkdosfs command is contained in the dosfstools Debian package.

Having a correctly partitioned USB stick (now), you need to put syslinux on the FAT16 partition with:

# syslinux /dev/sdX1

Again, take care that you use the correct device name. The partition must not be mounted when starting syslinux. This procedure writes a boot sector to the partition and creates the file ldlinux.sys which contains the boot loader code.

4.3.3.2. Adding the installer files

There are two different installation variants to choose here: The hd-media variant needs an installation ISO file on the stick, to load installer modules and the base system from. The netboot installer however will load all that from a Debian mirror.

According to your choice, you have to download some installer files from the hd-media or netboot subdirectory of debian/dists/bullseye/main/installer-i386/current/images/ on any Debian mirror:

  • vmlinuz or linux (kernel binary)

  • initrd.gz (initial ramdisk image)

You can choose between either the text-based version of the installer (the files can be found directly in hd-media or netboot) or the graphical version (look in the respective gtk subdirectories).

Then mount the partition (mount /dev/sdX1 /mnt) and copy the downloaded files to the root directory of the stick.

Next you should create a text file named syslinux.cfg in the root directory of the stick as configuration file for syslinux, which at a bare minimum should contain the following line:

default vmlinuz initrd=initrd.gz

Change the name of the kernel binary to linux if you used files from netboot.

For the graphical installer (from gtk) you should add vga=788 at the end of the line. Other parameters can be appended as desired.

Om van de opstartprompt gebruik te kunnen maken om nog andere parameters toe te voegen, voegt u een regel prompt 1 toe.

If you used files from hd-media, you should now copy the ISO file of a Debian installation image onto the stick. (For the netboot variant this is not needed.)

You can use either a netinst or a full CD/DVD image (see Paragraaf 4.1, “Officiële Debian GNU/Linux installatie-images”). Be sure to select one that fits on your stick. Note that the netboot mini.iso image is not usable for this purpose.

When you are done, unmount the USB memory stick (umount /mnt).[3] Don't forget to activate the bootable flag.