Product SiteDocumentation Site

Debian 10

Handbok för Debianadministratören

Debian Buster from Discovery to Mastery

Utgåva 1

Raphaël Hertzog

Rättsligt Meddelande

ISBN: 979-10-91414-19-7 (English paperback)
ISBN: 979-10-91414-20-3 (English ebook)
Denna bok är tillgänglig under villkoren för två licenser som är kompatibla med Debians riktlinjer för fri programvara.
Notis för Creative Commons-licens:
This book is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Notis för GNU General Public License:
Denna bok är fri dokumentation: du får återdistributera den och/eller modifiera den under villkoren för GNU General Public License så som den publicerats av Free Software Foundation, antingen version 2 av licensen, eller (om du så väljer) en senare version.
Denna bok distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; inte ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för vidare detaljer.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see https://www.gnu.org/licenses/.

Visa din uppskattning

This book is published under a free license because we want everybody to benefit from it. That said maintaining it takes time and lots of effort, and we appreciate being thanked for this. If you find this book valuable, please consider contributing to its continued maintenance either by buying a paperback copy or by making a donation through the book's official website:

Sammanfattning

En referensbok som presenterar Debian-distributionen, från inledande installation till konfiguration av tjänster.
Försättsblad
Förord
1. Varför denna bok?
2. Vem är denna bok till för?
3. Generell strategi
4. Bokens struktur
5. Contributing
6. Tack
6.1. En liten bit historia
6.2. Speciellt tack till understödjare
6.3. Tack till översättare
6.4. Personliga tack från Raphaël
6.5. Personliga tack från Roland
1. Debian-projektet
1.1. Vad är Debian?
1.1.1. Ett operativsystem för flera plattformar
1.1.2. Kvaliteten på fri programvara
1.1.3. Rättslig ram: En icke-vinstdrivande organisation
1.2. Grunddokumenten
1.2.1. Förpliktelsen mot användare
1.2.2. Debians riktlinjer för fri programvara
1.3. Hur Debianprojektet fungerar internt
1.3.1. Debian-utvecklarna
1.3.2. Användarnas aktiva roll
1.3.3. Grupper och underprojekt
1.4. Följ nyheter om Debian
1.5. Distributionernas roller
1.5.1. Installationsprogrammet: debian-installer
1.5.2. Programvarubiblioteket
1.6. En utgåvas livscykel
1.6.1. Statusen Experimental
1.6.2. Statusen Unstable
1.6.3. Migration till Testing
1.6.4. Förflytta Testing till Stable
1.6.5. Status Oldstable och Oldoldstable
2. Presentera fallstudien
2.1. Snabbväxande IT-behov
2.2. Generalplan
2.3. Varför en GNU/Linux-distribution?
2.4. Varför Debian-distributionen?
2.4.1. Kommersiella och gemenskapsdrivna distributioner
2.5. Why Debian Buster?
3. Analysera den befintliga inställningen och migrera
3.1. Samexistens i heterogena miljöer
3.1.1. Integration med Windows-maskiner
3.1.2. Integration med OS X-maskiner
3.1.3. Integration med andra Linux-/Unix-maskiner
3.2. Hur man migrerar
3.2.1. Undersökning och identifiering av tjänster
3.2.2. Säkerhetskopiera Konfigurationen
3.2.3. Taking Over an Existing Debian Server
3.2.4. Installera Debian
3.2.5. Installera och konfigurera dom valda tjänsterna
4. Installation
4.1. Installations Metoder
4.1.1. Installera från en CD-ROM/DVD-ROM
4.1.2. Boota från ett USB Minne
4.1.3. Installing through Network Booting
4.1.4. Andra Installations metoder
4.2. Installation, Steg för steg
4.2.1. Booting and Starting the Installer
4.2.2. Välj språk
4.2.3. Välj land
4.2.4. Val av tangentbordslayout
4.2.5. Detecting Hardware
4.2.6. Laddar komponenter
4.2.7. Detecting Network Hardware
4.2.8. Konfigurerar Nätverket
4.2.9. Administratörslösenord
4.2.10. Creating the First User
4.2.11. Konfigurera Klockan
4.2.12. Detecting Disks and Other Devices
4.2.13. Starting the Partitioning Tool
4.2.14. Installerar Bas System
4.2.15. Konfigurerar pakethanteraren (apt)
4.2.16. Debian Package Popularity Contest
4.2.17. Välj paket för Installation
4.2.18. Installing the GRUB Bootloader
4.2.19. Finishing the Installation and Rebooting
4.3. After the First Boot
4.3.1. Installing Additional Software
4.3.2. Uppgradera Systemet
5. Packaging System: Tools and Fundamental Principles
5.1. Struktur av ett binär paket
5.2. Package Meta-Information
5.2.1. Description: the control File
5.2.2. Konfiguration Scripts
5.2.3. Checksums, List of Configuration Files
5.3. Structure of a Source Package
5.3.1. Format
5.3.2. Usage within Debian
5.4. Manipulera paket med dpkg
5.4.1. Installerar paket
5.4.2. Package Removal
5.4.3. Querying dpkg's Database and Inspecting .deb Files
5.4.4. dpkg's Log File
5.4.5. Multi-Arch Support
5.5. Coexistence with Other Packaging Systems
6. Underhåll och uppdateringar: APT-verktygen
6.1. Att fylla i filen sources.list
6.1.1. Syntax
6.1.2. Repositories for Stable Users
6.1.3. Repositories for Testing/Unstable Users
6.1.4. Using Alternate Mirrors
6.1.5. Icke-officiella resurser: mentors.debian.net
6.1.6. Cachingproxy för Debian-paket
6.2. aptitude, apt-get, och apt Kommandon
6.2.1. Initialization
6.2.2. Installing and Removing
6.2.3. Systemuppgradering
6.2.4. Konfigurationsalternativ
6.2.5. Hantera paketprioriteringar
6.2.6. Working with Several Distributions
6.2.7. Spåra automatiskt installerade paket
6.3. apt-cache Kommandot
6.4. The apt-file Command
6.5. Frontends: aptitude, synaptic
6.5.1. aptitude
6.5.2. synaptic
6.6. Checking Package Authenticity
6.7. Uppgradering från en stabil distribution till nästa
6.7.1. Rekommenderad procedur
6.7.2. Hantera problem efter en uppgradering
6.7.3. Cleaning Up after an Upgrade
6.8. Att hålla Systemet uppdaterat
6.9. Automatiska Uppgraderingar
6.9.1. Konfigurera dpkg
6.9.2. Konfigurera APT
6.9.3. Konfigurera debconf
6.9.4. Handling Command Line Interactions
6.9.5. Mirakelkombinationen
6.10. Searching for Packages
7. Solving Problems and Finding Relevant Information
7.1. Documentation Sources
7.1.1. Manual Pages
7.1.2. info Documents
7.1.3. Specific Documentation
7.1.4. Websites
7.1.5. Tutorials (HOWTO)
7.2. Common Procedures
7.2.1. Configuring a Program
7.2.2. Monitoring What Daemons Are Doing
7.2.3. Asking for Help on a Mailing List
7.2.4. Reporting a Bug When a Problem Is Too Difficult
8. Grundläggande konfiguration: Nätverk, konton, utskrift...
8.1. Konfigurera systemet för ett annat språk
8.1.1. Setting the Default Language
8.1.2. Konfigurera tangentbordet
8.1.3. Migrera till UTF-8
8.2. Konfigurerar Nätverket
8.2.1. Ethernet Gränssnitt
8.2.2. Wireless Interface
8.2.3. Ansluta med PPP via ett PSTN-modem
8.2.4. Ansluta via ett ADSL-modem
8.2.5. Automatic Network Configuration for Roaming Users
8.3. Setting the Hostname and Configuring the Name Service
8.3.1. Namnuppslagning
8.4. Användar-och Grupp-Databaser
8.4.1. Användarlista: /etc/passwd
8.4.2. Den dolda och krypterade Lösenordsfilen: /etc/shadow
8.4.3. Ändra ett befintligt konto eller lösenord
8.4.4. Inaktivera ett konto
8.4.5. Grupplista: /etc/group
8.5. Creating Accounts
8.6. Skal miljö
8.7. Skrivarkonfiguration
8.8. Configuring the Bootloader
8.8.1. Identifying the Disks
8.8.2. Konfigurera LILO
8.8.3. GRUB 2 Konfiguration
8.9. Other Configurations: Time Synchronization, Logs, Sharing Access…
8.9.1. Tidszon
8.9.2. Synkronisering av tid
8.9.3. Rotating Log Files
8.9.4. Sharing Administrator Rights
8.9.5. Lista över monteringspunkter
8.9.6. locate och updatedb
8.10. Kompilera en Kärna
8.10.1. Introduction and Prerequisites
8.10.2. Hämta källkoden
8.10.3. Konfigurera Kärnan
8.10.4. Kompilera och bygg paket
8.10.5. Compiling External Modules
8.10.6. Applying a Kernel Patch
8.11. Installing a Kernel
8.11.1. Features of a Debian Kernel Package
8.11.2. Installing with dpkg
9. Unixtjänster
9.1. Systemstart
9.1.1. Systemds init-system
9.1.2. System Vs init-system
9.2. Fjärrinloggning
9.2.1. Säker fjärrinloggning: SSH
9.2.2. Använda grafiska fjärrskrivbord
9.3. Hantera behörigheter
9.4. Adminstrationsgränssnitt
9.4.1. Administrera över ett webbgränsnitt: webmin
9.4.2. Konfigurera paket: debconf
9.5. syslog Systemhändelser
9.5.1. Princip och mekanism
9.5.2. Konfigurationsfilen
9.6. Superservern inetd Super-Server
9.7. Schemalägga uppgifter med cron and atd
9.7.1. Format för crontab
9.7.2. Använda kommandot at
9.8. Schemaläggar asynkrona uppgifter: anacron
9.9. Kvoter
9.10. Säkerhetskopia
9.10.1. Säkerhetskopiera med rsync
9.10.2. Återställa maskiner utan säkerhetskopior
9.11. Hetpluggning: hetpluggning
9.11.1. Introduktion
9.11.2. Namngivningsproblemet
9.11.3. Hur udev fungerar
9.11.4. Ett konkret exempel
9.12. Strömhantering: Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
10. Nätverksinfrastruktur
10.1. Gateway
10.2. X.509 certificates
10.2.1. Creating gratis trusted certificates
10.2.2. Public Key Infrastructure: easy-rsa
10.3. Virtuellt privat nätverk
10.3.1. OpenVPN
10.3.2. Virtuella privat nätverk med SSH
10.3.3. IPsec
10.3.4. PPTP
10.4. Quality of Service
10.4.1. Princip och mekanism
10.4.2. Konfigurera och implementera
10.5. Dynamisk routning
10.6. IPv6
10.6.1. Tunneling
10.7. Domännamnservrar (DNS)
10.7.1. DNS software
10.7.2. Configuring bind
10.8. DHCP
10.8.1. Konfigurera
10.8.2. DHCP och DNS
10.9. Nätverksdiagnosverktyg
10.9.1. Local Diagnosis: netstat
10.9.2. Remote Diagnosis: nmap
10.9.3. Sniffers: tcpdump and wireshark
11. Nätverkstjänster: Postfix, Apache, NFS, Samba, Squid, LDAP, SIP, XMPP, TURN
11.1. E-postserver
11.1.1. Installera Postfix
11.1.2. Konfigurera virtuella domäner
11.1.3. Begränsningar för att ta emot och skicka
11.1.4. Setting Up greylisting
11.1.5. Customizing Filters Based On the Recipient
11.1.6. Integrera ett antivirusprogram
11.1.7. Fighting Spam with SPF, DKIM and DMARC
11.1.8. Autentiserad SMTP
11.2. Webbserver (HTTP)
11.2.1. Installera Apache
11.2.2. Adding support for SSL
11.2.3. Configuring Virtual Hosts
11.2.4. Common Directives
11.2.5. Log Analyzers
11.3. FTP filserver
11.4. NFS filserver
11.4.1. Säkra NFS
11.4.2. NFS server
11.4.3. NFS klient
11.5. Setting Up Windows Shares with Samba
11.5.1. Samba Server
11.5.2. Samba klient
11.6. HTTP/FTP Proxy
11.6.1. Installera
11.6.2. Konfigurera en cache
11.6.3. Konfigurera ett filter
11.7. LDAP-katalog
11.7.1. Installera
11.7.2. Filling in the Directory
11.7.3. Hantera konton med LDAP
11.8. Real-Time Communication Services
11.8.1. DNS-inställningar för RTC-tjänster
11.8.2. TURN Server
11.8.3. SIP Proxy Server
11.8.4. XMPP Server
11.8.5. Running services on port 443
11.8.6. Lägga Till WebRTC
12. Avancerad administration
12.1. RAID och LVM
12.1.1. Software RAID
12.1.2. LVM
12.1.3. RAID eller LVM?
12.2. Virtualisering
12.2.1. Xen
12.2.2. LXC
12.2.3. Virtualisering med KVM
12.3. Automatiserad installation
12.3.1. Helautomatisk installation (FAI)
12.3.2. Preseeding Debian-Installer
12.3.3. Simple-CDD: The All-In-One Solution
12.4. Övervakning
12.4.1. Ställa in Munin
12.4.2. Ställa in Nagios
13. Arbetsstation
13.1. Konfigurera X11-servern
13.2. Anpassa det grafiska gränssnittet
13.2.1. Choosing a Display Manager
13.2.2. Choosing a Window Manager
13.2.3. Menyhantering
13.3. Grafiska skrivbord
13.3.1. GNOME
13.3.2. KDE and Plasma
13.3.3. Xfce och andra
13.3.4. Other Desktop Environments
13.4. E-post
13.4.1. Evolution
13.4.2. KMail
13.4.3. Thunderbird
13.5. Webbläsare
13.6. Utveckling
13.6.1. Verktyg för GTK+ på GNOME
13.6.2. Tools for Qt
13.7. Samarbetsarbete
13.7.1. Working in Groups: groupware
13.7.2. Samarbetsarbete med FusionForge
13.8. Office-paket
13.9. Emulera Windows: Wine
13.10. Real-Time Communications software
14. Säkerhet
14.1. Definiera en säkerhetspolicy
14.2. Firewall or Packet Filtering
14.2.1. nftables Behavior
14.2.2. Moving from iptables to nftables
14.2.3. Syntax of nft
14.2.4. Installing the Rules at Each Boot
14.3. Supervision: Prevention, Detection, Deterrence
14.3.1. Monitoring Logs with logcheck
14.3.2. Monitoring Activity
14.3.3. Avoiding Intrusion
14.3.4. Detecting Changes
14.3.5. Detecting Intrusion (IDS/NIDS)
14.4. Introduction to AppArmor
14.4.1. Principles
14.4.2. Enabling AppArmor and managing AppArmor profiles
14.4.3. Creating a new profile
14.5. Introduction to SELinux
14.5.1. Principles
14.5.2. Setting Up SELinux
14.5.3. Managing an SELinux System
14.5.4. Adapting the Rules
14.6. Other Security-Related Considerations
14.6.1. Inherent Risks of Web Applications
14.6.2. Knowing What To Expect
14.6.3. Choosing the Software Wisely
14.6.4. Managing a Machine as a Whole
14.6.5. Users Are Players
14.6.6. Physical Security
14.6.7. Legal Liability
14.7. Dealing with a Compromised Machine
14.7.1. Detecting and Seeing the Cracker's Intrusion
14.7.2. Putting the Server Off-Line
14.7.3. Keeping Everything that Could Be Used as Evidence
14.7.4. Re-installing
14.7.5. Forensic Analysis
14.7.6. Reconstituting the Attack Scenario
15. Skapa ett Debian-paket
15.1. Bygg om ett paket från dess källkod
15.1.1. Hämta källkoden
15.1.2. Att göra ändringar
15.1.3. Starting the Rebuild
15.2. Bygg ditt första paket
15.2.1. Meta-paket eller falska paket
15.2.2. Simple File Archive
15.3. Creating a Package Repository for APT
15.4. Becoming a Package Maintainer
15.4.1. Learning to Make Packages
15.4.2. Acceptance Process
16. Slutsats: Debians framtid
16.1. Kommande utveckling
16.2. Debians framtid
16.3. Framtiden för denna bok
A. Distributionsderivat
A.1. Räkning och samarbete
A.2. Ubuntu
A.3. Linux Mint
A.4. Knoppix
A.5. Aptosid och Siduction
A.6. Grml
A.7. Tails
A.8. Kali Linux
A.9. Devuan
A.10. DoudouLinux
A.11. Raspbian
A.12. PureOS
A.13. SteamOS
A.14. Och många andra
B. Kort snabbkurs
B.1. Skalet och grundläggande kommandon
B.1.1. Att bläddra i katalogstrukturen och att hantera filer
B.1.2. Visa och modifiera textfiler
B.1.3. Att söka efter filer och inom filer
B.1.4. Hantera processer
B.1.5. Systeminformation: Minne, diskutrymme, identitet
B.2. Organisation av filsystemshierarkin
B.2.1. Rotkatalogen
B.2.2. Användarens hemkatalog
B.3. Hur en dator fungerar inuti: de olika lagren som är inblandade
B.3.1. Det djupaste lagret: hårdvaran
B.3.2. Uppstartaren: BIOS eller UEFI
B.3.3. Kärnan
B.3.4. Användarrymden
B.4. Vissa uppgifter hanteras av kärnan
B.4.1. Köra hårdvaran
B.4.2. Filsystem
B.4.3. Delade funktioner
B.4.4. Hantera processer
B.4.5. Rättighetshantering
B.5. Användarrymden
B.5.1. Process
B.5.2. Demoner
B.5.3. Interprocesskommunikation
B.5.4. Bibliotek